Jak wygląda hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych?

Nauka jazdy to trudna jednak cudowna rzecz i prawie każdy długo pamięta ten moment. Jednak samo prawo jazdy nie czyni nas dobrym kierowcą, ponieważ bardzo często okazuje się, że wielu z nas pomimo posiadania uprawnień wciąż ma w razie potrzeby problem z tak prostą rzeczą, jaką jest hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych, z czym zgadzają się kierowcy większości polskich miast jak Częstochowa. Czym ona jest, na czym polega i skąd w zasadzie powinniśmy to wiedzieć?

Co to jest hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych i jak wygląda?

Hierarchia ważności znaków, o czym każdego z nas uczyli w szkole jazdy, informuje na o kolejności obowiązywania znaków drogowych, do której musimy się dostosować. Mówi ona, że zawsze najważniejsza jest osoba kierująca ruchem i powinniśmy się stosować do jej nakazów, nawet jeżeli znaki na drodze mówią co innego. Zazwyczaj osobą kierującą ruchem jest policjant, a takie sytuacje zdarzają się np. w momencie remontów dróg, skrzyżowań lub przy ważnych uroczystościach, a także szczególnie często np. w okresie zbliżającego się święta Wszystkich Świętych w okolicy cmentarzy. Należy jednak zaznaczyć, że osoba kierująca ruchem nie zawsze musi być policjantem, ale może to być także np. żandarmeria wojskowa, straż graniczna, czy osoby wykonujące prace drogowe na zlecenie zarządcy w trakcie remontów.

Następna w kolejności jest sygnalizacja świetlna i to ona ma pierwszeństwo przed znakami związanymi z pierwszeństwem przejazdu, a jeżeli nie ma jej w danym miejscu o tym, w jaki sposób powinien wyglądać ruch na drodze, informują nas znaki drogowe.

Jak to wygląda dalej?

Znaki pionowe i znaki poziome mają taką samą hierarchię ważności i zazwyczaj po prostu wzajemnie się uzupełniają. Musimy jednak wiedzieć, że znaki żółte obowiązują przed innymi i informują nas o tymczasowej zmianie w organizacji ruchu.

Na samym końcu są przepisy ruchu drogowego, które obowiązują nas wszędzie tam, gdzie nie ma żadnych osób kierujących ruchem, sygnalizacji czy znaków drogowych.

Należy pamiętać, że w Polsce w sytuacjach, w których nie ma znaków informujących nas o sposobie przejazdu, obowiązuje tzw. zasada prawej ręki. Mówi ona o tym, że pojazdy z prawej strony mają pierwszeństwo. Musimy też wiedzieć, że zasady te nie obowiązują jednak uprzywilejowanych pojazdów na sygnale, które pierwszeństwo obowiązuje w każdej sytuacji, niezależnie od tego, co mówią znaki.

Znajomość przepisów i zasad ruchu drogowego ma duże znaczenie dla kierowców podobnie jak nauka w odpowiedniej szkole jazdy

Kiedy zapisujesz się na kurs prawa jazdy i uczysz się jeździć, ważne jest, aby zrozumieć hierarchię ważności znaków i sygnałów drogowych. Ważne jest, aby móc zidentyfikować wszystkie te rodzaje znaków, aby móc przestrzegać przepisów i zachować bezpieczeństwo na drodze. Jeśli kiedykolwiek nie masz pewności, co oznacza znak, zapytaj swojego instruktora jazdy lub sprawdź go, aby mieć pewność, że przestrzegasz zasad ruchu drogowego. Dlatego tak ważna jest nauka jazdy w odpowiedniej szkole.

Dobra szkoła jazdy nie tylko przygotowuje swoich kursantów do zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy, ale też tak jak np.prawo jazdy częstochowa kładzie duży nacisk na znajomość przez swoich kursantów dokładnej znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego po to, aby pomóc im się stać jak najlepszymi i jak najbezpieczniejszymi kierowcami dla bezpieczeństwa ich i innych uczestników ruchu drogowego.