Jak utrzymać samochód w upadłości?

Auto jest pierwszą ofiarą wszelkich dużych długów. Zwykle samochód jest odbierany w przypadkach upadłości osób fizycznych.

Niestety, samochód może stać się zabezpieczeniem nieruchomości na drodze, na której komornicy działają wraz z policją drogową.

Jak uratować samochód przed komornikiem i bankructwem? Wiele z takich egzemplarzy oferują firmy posiadające samochody z windykacji komorniczej.

Samochód można sprzedać przed bankructwem, ale umowa może zostać zakwestionowana, wtedy samochód zostanie zwrócony i sprzedany na aukcji. Tak działa windykacja Samochody przechodzą z rąk do rąk. Dane za ubiegły rok pokazują, że w co drugiej spornej transakcji dłużnik tracił samochód.

Jakich kroków należy przestrzegać, aby dokonać udanego zakupu używanego samochodu?

Na samochód nakłada się areszt. Zastaw można oddać na przechowanie dłużnikowi. Jednak na korzystanie z samochodu nakładane są ograniczenia.
Jeśli dług nie zostanie zwrócony, samochód jest sprzedawany na aukcji. Otrzymane pieniądze trafiają do wierzycieli.
Dłużnik otrzymuje saldo tylko po spłacie długu.

Darowizna — Zwykle kwestionowana, może nawet nie umorzyć długów, lepiej nie stosować.

Sprzedaż po cenie rynkowej jest świetną opcją, lepiej wcześniej zaangażować eksperta do oceny maszyny, aby później udowodnić uczciwość transakcji. Część wpływów przeznaczyć wtedy na spłatę zadłużenia.

Podział majątku małżonków — oddanie samochodu przez Sąd mężowi / żonie, podpisanie umowy o podziale lub intercyzy, zwykle takie transakcje są kwestionowane w sądzie, jeśli zostaną dokonane na krótko przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego.